Szőnyegtisztítás háztól-házig szállítással, helyszíni kárpittisztítás.
Mosodai szolgáltatások. Helyszíni padlószőnyegtisztás

Szőnyeg és kárpittisztítási díj kalkulátorBezárás
Díj kalkulátor

Általános szerződési feltételek 2015. január 1.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A szolgáltató elérhetőségei, adatai:

Lévai Zsolt E.V(továbbiakban: Szolgáltató) Székhely: 2316. Tököl. Állomás u 25.
Telefon: +36707746690
E-mail: levai.levai@gmail.com
Honlap: https://szonyegtisztitas-karpittisztitas.hu
Cím:2316. Tököl, állomás u 25.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 08:00-17:00 között (személyes megkeresés előtt kérjük, telefonáljon!)
Alaptevékenysége: szőnyegtisztítás

Az ÁSZF érvényessége

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Magyarország területén kötött olyan jogügyletre, amely a www.szonyegtisztito-karpittisztito.hu weboldalon vagy az Ügyfél telefonos megrendelése alapján jön létre a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Ügyfél (a továbbiakban: Felek) között. Szolgáltató a telefonos megrendelések hanganyagát rögzítheti, és egy évig tárolja.
Jelen ÁSZF 2015. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi. Vásárlók a szonyegtisztito-karpittisztito.hu weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.

Megrendelés:

A szonyegtisztito-karpittisztito.hu  weboldalon vagy a info@szonyegtisztitas-karpittisztitas.hu  email címen, vagy a weblapon lévő telefonon leadott megrendelést a szolgáltató vállalja, hogy ügyfél lakcíméről a tisztítandó szőnyegeket (továbbiakban küldemény) elszállítja és ezek kitisztítása után azokat visszaszállítja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy mind a szállítás, mind a tisztítási szolgáltatáshoz alvállalkozót vegyen igénybe.  Szolgáltató továbbá egyes szolgáltatások (helyszíni padlószőnyeg tisztítás, helyszíni kárpittisztítás, szőnyegszegés stb.) ellátásához szintén fenntartja magának a jogot, hogy alvállalkozót vegyen igénybe.

Szolgáltató vállalási árai a weboldalon az „Árak” menüpontban kerülnek közlésre. A végleges vállalási árak mindenkor a küldemény felvételékor kerül megállapításra tekintettel arra, hogy a küldemény pontos tulajdonságai csak szakember szemrevételezésével állapítható meg. Ezért minden megrendelés egyedinek minősül, és az árak egyedi kialakítására Szolgáltató fenntartja magának a jogot.

Az Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel.

Amennyiben a megrendelés összege meghaladja a bruttó 250.000 Ft-ot, aláírt megrendelőlapon kerül rögzítésre a megrendelés.

Az elszállítás, a visszaszállítás és fizetés:

Szolgáltató a küldeményt az Ügyféllel való megegyezés alapján valamely napszakban szállítja el és szállítja vissza.

Szolgáltató a küldemény elszállításakor átadás-átvételi, vagy szállító levelet, állit ki.

A visszaszállításkor az Ügyfél köteles a megrendelés értékét készpénzben kiegyenlíteni. Amennyiben Ügyfél nem- vagy csak részben egyenlíti ki a megrendelés értékét, úgy Szolgáltató jogosult a küldeményt részben- vagy egészben visszatartani. A szerződés az átadás-átvételi jegyzék kiállításával jön létre.

Ügyfél a visszaszállítás időpontjának módosítását az előzőleg megállapodott visszaszállítási időpontot megelőző legalább 24 órával korábban kérheti.

Amennyiben Ügyfél a visszaszállítás időpontjában elérhetetlen, úgy

Szolgáltató 2500 Ft további díjért még egyszer megkísérli a visszaszállítást, abban az esetben, ha Ügyfél telefonon jelentkezik, és új időpontot egyeztet. Amennyiben ügyfél nem jelentkezik, úgy Szolgáltató a küldeményt 15 napig díjmentesen tárolja. A második visszaszállítási időpont meghiúsulása esetén Szolgáltató többé nem végez visszaszállítást, ezt követően Ügyfél Szolgáltató telephelyén veheti át a szőnyeget, mely átvételkor köteles a két kézbesítés ellenértékét megfizetni (5000 Ft)
Szolgáltató a küldeményt maximum 90 napig tárolja, majd ezt követően megsemmisítésre elszállítja. A 15 és 90 nap közötti időszakra a tárolási díj a vállalási ár 2%-a naponta.

Számlázás:

Szolgáltató visszaszállításkor pénztárgép által nyugtát állít ki. Amennyiben ügyfélnek áfás számlára van, szüksége úgy az elszállításkor jelezni kell, számlázási adatokat a Szolgáltató email címére,vagy a szállítónak bediktálni. Szolgáltató vissza szállítás napján email-ben vagy személyes adja át az áfás számlát. Áfás számla esetén nyugta kiállítása nem történik. A számla kiállításhoz a készpénzes fizetés előfeltétel.

 

Minőségi irányelvek, panaszkezelés:

Szolgáltató nem vállal 30.000.000 millió forintnál nagyobb értékű küldeményt. Amennyiben a küldemény meghaladja ezt az értéket, úgy Ügyfél köteles ezt az átadás-átvételi jegyzéken jelezni, ugyanakkor eldönteni, hogy saját kockázatára mégis igénybe kívánja venni a szolgáltatást. Szolgáltató munkájához ezen értékű felelősség biztosítással rendelkezik.

Amennyiben a küldemény nincs olyan állapotban, hogy a tisztítás teljes körűen és kifogástalanul megvalósulhasson, úgy Szolgáltató az átadás-átvételi jegyzéken jelezheti. Mindazonáltal a küldemény megfelelő tisztítása kétséges lehet ha:ha szőnyeg

Ügyfél a visszaszállítást követő 48 órán belül tehet panaszt a tisztításra vonatkozó minőségi kifogás esetén telefonon is, de ezt írásban kell megerősítenie a info@szonyegtisztitas-karpittisztitas.hucímen.  Szolgáltató vállalja, hogy a szőnyeget 48 h-belül beszállítja az ügyféltől, és beszállítás napjától számítva 7 napon belül a kivizsgálás eredményét közli az Ügyféllel.  Szolgáltató Szász Péter vegyész szakértő véleményezését tekinti irányadónak. Amennyiben Szolgáltató véleménye megegyezik a szakértőével, úgy a szakértői költségeket Szolgáltató az ügyfélre hárítja, ellenkező esetben Ügyfélnek 100%-ban visszafizeti a vállalási díjat. A szakértői vélemény elkészültével a szőnyeget Szolgáltató az ügyfélhez díjmentesen visszaszállítja.

Szolgáltató mentesül a panaszkezelési eljárás alól az alábbi esetekben:

Amennyiben email-en a beszállítást követően és/vagy a mosás megkezdésekor vagy közben jelzi telefonon, vagy írásban az ügyfélnek a termék hibáját és annak lehetséges következményeit
Amennyiben az ügyfél a felvételkor akár Önhibáján kívül is nem jelzi, hogy a szőnyeget állat által okozott szennyezés, beázás érte, vagy hosszabb ideig használaton kívül volt, a fokozottan veszélyt jelentő esetekben (ld. 7. pont)

A fokozottan veszélyt jelentő szőnyegtípusok:

Shaggy, nepáli, indiai szőnyegek
Ezek a most divatos szőnyegtípusok, melyek esetében többféle veszély eshetősége fennáll. A szőnyeg szálai 2-7 cm hosszúságúak és sodrással készülnek. A tisztítás során alkalmazott technikák következtében a szálak megnyúlhatnak, így az egységes felület megváltozhat. Ezeknek a szőnyegeknek a hátoldalát különféle vászonból készült anyagokkal vonják be, melyet ragasztással rögzítenek. Tkp. ez a ragasztott hátlap anyag adja a szőnyeg tartását. Ez a hátoldalon lévő vászon nagyon sokféle lehet eltérő minőségi színvonallal. Emiatt fennáll a veszély, hogy a szőnyeg összemehet, amely hullámosodást, a szélek felperdülését okozhatja. Ha nem jó minőségű a ragasztóanyag, akkor a ragasztás elenged, és a hátoldal leválhat. A ragasztó anyaga ezért elszínezheti a szőnyeg hátoldalát vagy akár a színezett oldalát is, de sok esetben a hátoldalra ragasztott vászon kezdi el engedni a színét.

Gyapjúból készült szőttesek
A gyapjú szőnyegek nagyon érzékenyek, kézi tisztítást igényelnek. A gyapjúból készült termékek a használattól függően filcesedhetnek, sárgulhatnak. A szőnyegekben, sok esetben-keresztirányban lévő sötét színű csíkok általában engedik a színüket, aminek az eredménye elszíneződés lehet. Ezek a keresztirányba szőtt szálak általában lazább sodrással készülnek, aminek következtében összemehetnek, veszíthetnek méretükből és a szőnyeg hullámosodhat.

A kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek általában lúgos kémhatásúak, ezért nem használhatók gyapjúból készített szőnyegek tisztítására.

Kézi csomózású szőnyegek (pl. békésszentandrási)
Bordó alapszínnel és fekete mintával csomózott szőnyegek a leggyakoribbak, és főként gyapjú felvezető szállal készülnek. A gyapjú szál azonban műszálat is szokott tartalmazni, ezért a szőnyeg tisztítás következtében méretváltozáson mehet keresztül. Valamint úgynevezett színvérzékenység történhet, és akár az egész szőnyeg elszíneződhet. A sötét színek elszínezhetik a világosakat, amelynek következtében esztétikai értékcsökkenés következik be.

Torontáli szőnyegek
A torontáli szőnyegek ált. fehér vagy világos árnyalatú alapszínnel rendelkező szőnyegek, melyeken színes mintázatok találhatóak. A színlevérzés lehetősége itt is fennáll, a piros, a bordó, a barna, a kék, a fekete színek általában elszínezhetik a világosabb mintákat, szálakat.

Rongyszőnyegek
A rongyszőnyegek főként olyan textíliákból készülnek, melyek más célra nem használható maradék anyagok. Az eltérő minőségű anyagösszetétel miatt nehezen tisztíthatók. Ezért itt sincs erős és homogén struktúra, ami miatt az alakváltozás, deformálódás és a színösszefolyás gyakran előfordulhat.

Pamut szőnyegek
A pamut (főként tehát fehér és világos színű) szőnyegeket alkotó pamutfonal jellemzője, hogy sárgulni kezd egy idő után. Ezeket a szőnyegeket változó minőségű alapanyagokból készült fonalakból szövik, ezért előfordulhat alakváltozás is, így a szőnyeg összemehet vagy hullámosodhat. A mintás és színes pamutszőnyegek engedhetik a színüket is.

Fehér és világos színű buklé
A ragasztó elválhat a ragasztott véggel rendelkező szőnyegeknél, illetve a színoldalon elszíneződést, foltokat okozhat. A szőnyeg veszíthet tartásából, tapintása lágyabb lesz.

Cserge szőnyegek
A cserge szőnyegek is gyapjúból készülnek, kézzel sodort szálakból. A kézzel sodort gyapjúszálak tömörsége azonban nem egyforma, nincs erős és homogén összetartás. Tisztítás során ezért összemehetnek, alakjuk megváltozhat.

Kínai és vietnámi gépi szőnyegek
Ezeknek a szőnyegeknek a hátoldalát különféle vászonból készült anyagokkal vonják be, melyet ragasztással rögzítenek. Tkp. ez a ragasztott hátlap anyag adja a szőnyeg tartását. Ez a hátoldalon lévő vászon nagyon sokféle lehet eltérő minőségi színvonallal. Emiatt fennáll a veszély, hogy a szőnyeg összemehet, amely hullámosodást, a szélek felperdülését okozhatja. Ha nem jó minőségű a ragasztóanyag, akkor a ragasztás elenged, és a hátoldal leválhat. A hátoldali anyag engedheti a színét, amelynek következtében a színoldal elszíneződhet. A ragasztására használt ragasztóanyag az idő múlásával bekeményedhet, töredezhet, por formájában leválhat. Ez egy visszafordíthatatlan folyamat és a folyamatosan keletkező portakarítással sem tüntethető el teljes mértékben.

Köralakú velúr vagy buklé szőnyegek
Ezeknél a szőnyegeknél gyakori, hogy a szélük felhullámosodik.

Hátoldalon gumival, habbal bevont szőnyegek
Ezek a szőnyegek ált. buklé és velúr alapanyagúak, és készítésük során az egyik végen a  hátoldalon apró tűnyomok keletkeznek a szőnyeg szélétől  kb. 9-10 cm távolságra.  A hátoldalon bevont szőnyegeknél előfordul, hogy a hátoldal anyaga (gumi, hab) veszít tartásából és elkezd bomlani, és idővel töredezik és porózussá válik.  Ezeket a szőnyegeket nem lehet szegni.

Műszálas, műselyem, kevertszálas szőnyegek
A műszálas és műselyem szőnyegek színe változik, sárgul és göbösödés történhet, valamint a szőnyeg színoldala elveszíti homogenitását és színtörésessé válhat.

Túlszennyezett szőnyegek
A nagyon erősen szennyezett, poros, foltos szőnyegek esetében, főként, ha sötétebb színűek, a tisztítás után láthatóvá válnak régi vagy speciális foltok, melyek már nem távolíthatók el. Az ilyen előre nem észlelhető foltok miatt ezekre a szőnyegekre nem tudunk garanciát vállalni.

Kedvezmények:
Több kedvezmény összevonása nem lehetséges. Több, egy időszakban meghirdetetett kedvezmény esetén mindig a magasabb kerül alkalmazásra.

Vis major esetek:

Melyekért Szolgáltató nem vállal felelősséget:

9.  További jogérvényesítési lehetőségek:

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztói jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Bírósághoz fordulás lehetősége: a Vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.